Afrikaans Home 2017-12-20T06:55:50+00:00

Welkom by die Koejawel Produsente Vereniging

Die Koejawel Produsente Vereniging is ‘n vrywillige instelling van koejawel produsente in Suid-Afrika. Ons missie is om die belange van die koejawelprodusente en ons vennote in die Suid-Afrikaanse koejawelbedryf te bevorder en bied bemarking, tegniese en logistieke ondersteuning aan.

Om die koejawelbedryf tot sy volle potensiaal in volume en waarde te laat groei, om dit ekonomies moontlik te maak vir die produsente om in koejawelboorde te investeer en volop werksgeleenthede in die landbou sektor te bied.

DOELWITTE

Die hoof doelwit van die Koejawel Produsente Vereniging is om ‘n forum daar te stel waardeur sake wat betref die koejawelbedryf, uitgelig en aangespreek kan word

Nuttige skakels